EVENEMENTEN

Lezingen, workshops, bijeenkomsten voor diverse doelgroepen en leeftijden worden op regelmatige tijdstippen georganiseerd.

Datums worden weldra bekendgemaakt.